Category: Medycyna i zdrowie

Środki ostrożności stosowane w placówkach medycznych

Poza przestrzeganiem wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i standardów, ważne jest, aby placówki medyczne podejmowały pewne środki ostrożności w celu ochrony pacjentów przed narażeniem na potencjalnie szkodliwe patogeny. Środki te zostały omówione poniżej. Mycie rąk Mycie rąk jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się potencjalnie zakaźnego materiału. Ręce powinny być myte mydłem i bieżącą wodą przez co